« إِحْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّّکُمْ سَوْفَ تَحْتاجُونَ إِلَیْها »

 « از کتاب هایتان نگه داری کنید ؛ زیرا به زودی به آنها نیازمند می شوید» .

                                              امام صادق (ع) 

کتابخانه ملّی ایران 

کتابخانه ملّی ایران در سال 1316 هجری شمسی تأسیس شد و کتاب های خطی و چاپی و نشریات کتابخانه ی عمومی معارف (مجموعه ی کتابخانه ی دارالفنون و کتابخانه ی ملّی) به آن جا انتقال یافت .  این کتابخانه به تدریج با اعطا ، اهدا ، انتقال ، خرید کتب و نشریات و سر انجام با تصویب قانون مطبوعات که واگذاری دو نسخه از کتب و نشریات تازه انتشار یافته را به کتابخانه ی ملّی ایران الزامی کرد ، گسترش یافت .  اکنون در حدود 500 هزار جلد کتاب همراه با نشریات ، جزوات ، عکس ها و اسلاید ها در این کتابخانه ی بزرگ وجود دارد .

 اهّم اهداف و وظایف کتابخانه ی ملّی ایران عبارت است از :

 1ـ گرد آوری ، حفاظت ، سازماندهی واشاعه ی اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.

 2ـ گرد آوری ، حفاظت ، سازماندهی و اشاعه ی اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبرعلمی ، فرهنگی و فنّی کشورهای دیگر.

  3ـ پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی و شرکت در تحقیقات و فعّالیت های بین المللی ذی ربط . ارائه ی روش های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی و تخصصی کشور جهت تسهیل مبادله ی اطلاعات.


جمعه سیزدهم 10 1387
X