« إِحْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّّکُمْ سَوْفَ تَحْتاجُونَ إِلَیْها »

 « از کتاب هایتان نگه داری کنید ؛ زیرا به زودی به آنها نیازمند می شوید» .

                                              امام صادق (ع) 

کتابخانه ملّی ایران 

کتابخانه ملّی ایران در سال 1316 هجری شمسی تأسیس شد و کتاب های خطی و چاپی و نشریات کتابخانه ی عمومی معارف (مجموعه ی کتابخانه ی دارالفنون و کتابخانه ی ملّی) به آن جا انتقال یافت .  این کتابخانه به تدریج با اعطا ، اهدا ، انتقال ، خرید کتب و نشریات و سر انجام با تصویب قانون مطبوعات که واگذاری دو نسخه از کتب و نشریات تازه انتشار یافته را به کتابخانه ی ملّی ایران الزامی کرد ، گسترش یافت .  اکنون در حدود 500 هزار جلد کتاب همراه با نشریات ، جزوات ، عکس ها و اسلاید ها در این کتابخانه ی بزرگ وجود دارد .

 اهّم اهداف و وظایف کتابخانه ی ملّی ایران عبارت است از :

 1ـ گرد آوری ، حفاظت ، سازماندهی واشاعه ی اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیر مکتوب در ایران یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.

 2ـ گرد آوری ، حفاظت ، سازماندهی و اشاعه ی اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیر مکتوب معتبرعلمی ، فرهنگی و فنّی کشورهای دیگر.

  3ـ پژوهش و برنامه ریزی علمی کتابداری و اطلاع رسانی و شرکت در تحقیقات و فعّالیت های بین المللی ذی ربط . ارائه ی روش های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی و تخصصی کشور جهت تسهیل مبادله ی اطلاعات.

جمعه سیزدهم 10 1387

 

 ایفلا؛ فدراسیون بین ‏المللى انجمن‏ ها و مؤسسات کتابدارى

 ایفلا (فدراسیون بین‏المللى انجمن‏ها و مؤسسات کتابدارى) در سال 1927 میلادى در ادینبورگ تأسیس شد و از همان سال نیز فعالیت خود را آغاز کرد. این فدراسیون از اولین روز تأسیس تاکنون به عنوان مهمترین انجمن بین‏المللى حرفه‏اى و تخصصى در زمینه کتابدارى و اطلاع‏رسانى محسوب مى‏شود. ایفلا یک انجمن متخصص بین‏المللى مستقل و غیردولتى مى‏باشد که با NGO)سازمان دولتى ملى( به طور رسمى و با UNESCO)سازمان ملل متحد در امر آموزش، علوم و فرهنگ( همکارى و مشارکت مى‏کند، اهداف این فدراسیون عبارتند از: گسترش و رواج دادن تفاهم و همکارى، مباحثه، تحقیق و پژوهش و توسعه بین‏المللى در کلیه زمینه ‏هاى فعالیت‏هاى کتابدارى، شامل کتابشناسى، خدمات اطلاعاتى و تعلیم و آموزش کارکنان و نیز فراهم آوردن سازمانى که از طریق آن کتابدارى بتواند در منافع و امتیازات بین‏المللى نیز سهیم گردد. همچنین از دیگر اهداف این فدراسیون ارتقا و پیشبرد سطح سواد بین‏المللى و کمک در امر تحقیق و پژوهش و توسعه و پیشرفت در تمام زمینه ‏هاى کتابدارى و علوم اطلاع‏رسانى مى‏باشد.  در راستاى رسیدن به این اهداف، ایفلا راهکارهایى را ارائه مى‏دهد و اقدامات و اعمالى را که مناسب تشخیص داده شوند انجام مى‏دهد، از جمله این اقدامات: - حمایت و پشتیبانى و هماهنگ کردن پژوهش‏ها و بررسى‏ها. - تألیف، تنظیم، انتشار و ترویج اطلاعات مربوط به فعالیت‏هاى کتابدارى، کتابشناسى، اطلاع‏رسانى و آموزش عملى. - سازماندهى و برگزارى جلسه ‏ها و همایش‏هاى عمومى و تخصصى. - همکارى و مشارکت با سازمان‏هاى بین‏المللى در حوزه اطلاع‏رسانى و مستندسازى. - در نظر گرفتن مکان‏هایى براى انجام کارهاى خاص و اداره آنها و نظارت بر آنها، مى‏باشند.

در حال حاضر این فدراسیون در حدود بیش از 1700 عضو از بیش از 150 کشور جهان دارد. این اعضا شامل انجمن‏هاى عضو و اعضاى افتخارى مى‏باشند. انجمن‏هاى عضو متشکل از انجمن‏هاى کتابخانه ‏ها، کتابداران، مدرسه ‏هاى کتابدارى و همچنین مؤسسات کتابشناسى و پژوهشى مى‏باشند که کلیه موارد ذکر شده در کل در جهت تحقق یافتن اهداف فدراسیون فعالیت مى‏کنند. لازم به ذکر است در کشورهایى که در آنها انجمن‏هایى در قالب انجمن‏هاى کتابدارى وجود ندارد، جوامع کتابدارى این کشورها که اجلاس نیز دارند مى‏توانند به عضویت این فدراسیون درآیند. غیر از انجمن‏هاى عضو که شرح داده شد، ایفلا شامل اعضاى افتخارى نیز مى‏باشد. این اعضاى افتخارى از رؤساى قبلى این فدراسیون و همچنین افرادى که فدراسیون بنا بر سفارش و توصیه هیأت اجرایى مایل است که به دلیل برجسته بودن آنان در زمینه کتابدارى و یا خدمات فراوان و بى‏دریغ آنها به فدراسیون، لقب همراه افتخارى را به آنها اعطا کند تشکیل مى‏شوند. همچنین رؤساى سابق فدراسیون، با عنوان رؤساى افتخارى به عضویت فدراسیون در مى‏آیند.

هیأت اجرایى چیست؟ ایفلا توسط یک هیأت اجرایى اداره مى‏شود که این هیأت از افراد زیر تشکیل مى‏شود: رئیس فدراسیون، رئیس هیأت تخصصى، حداقل 5 نفر و حداکثر 7 نفر دیگر (که تعداد این نفرات در تصمیم‏گیرى شورا مشخص مى‏شود). مدت زمان ریاست رئیس فدراسیون و همچنین مدت زمان خدمت افراد هیأت اجرایى یک دوره چهارساله مى‏باشد که این تعداد را مى‏توان براى یک دوره دوساله پس از اتمام چهارسال، دوباره براى همان سمت‏ها انتخاب نمود. هیأت اجرایى فدراسیون مسؤولیت اجراى سیاست‏هاى کلى ایفلا را برعهده دارد و همچنین این هیأت اجراى مسؤولیت‏هاى مدیریتى و انجام امور مالى این فدراسیون را نیز برعهده گرفته است. فدراسیون درآمدها و هزینه ‏هاى مربوط به فدراسیون را از منابع و مآخذ زیر به دست مى‏آورد:

 1 - مبلغى که به عنوان مبلغ عضویت از اعضاى فدراسیون گرفته مى‏شود که این مبلغ نیز به وسیله شورا و با تصمیم‏گیرى هیأت اجرایى تعیین مى‏شوند و به اعضا ابلاغ مى‏شود.

 2- درآمدهایى که فدراسیون از انجام خدمات جانبى مانند فروش نشریه به دست مى‏آورد.

 3- و همچنین مبلغى نیز از هدیه ‏ها و کمک‏هاى سازمان‏ها و افراد به فدراسیون به دست مى‏آید.

 حق عضویت سالانه اعضا همانطور که گفته شد توسط هیأت اجرایى تعیین مى‏شود و در اولین روز ژانویه هر سال قابل پرداخت مى‏باشد. اما اگر تا روز سى ژوئن هر سال حق عضویت آن سال و سال گذشته پرداخت نشده باشد، انجمن عضو یا فرد وابسته از عضویت فدراسیون خارج مى‏شود. همچنین ملزم به اجراى دستورات و مصوبات و قوانین این فدراسیون نمى‏باشد و در ضمن حق دریافت و استفاده هیچ یک از خدمات فدراسیون را ندارد. یکى از درآمدهاى این فدراسیون نیز از طریق انجام خدماتى چون فروش نشریه به دست مى‏آید. چندسال پس از تأسیس ایفلا، هیأت اجرایى فدراسیون کمیته سردبیرى مجله‏اى با نام »ایفلا« را تأسیس کرد، این کمیته عنوان »کمیته سردبیرى مجله ایفلا« را دارد و مسؤولیت‏هاى خاصى دارد. از جمله اقداماتى که این کمیته باید انجام دهد، مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد: - تعریف و ابلاغ خطمشى‏ها و تعیین اولویت‏ها از نظر مجله ایفلا - دریافت کلیه متون و تعاملات سفارشى و غیرسفارشى و ارزیابى کردن مقالات دریافت شده - انتخاب مقالات مناسب، ویرایش آنها و آماده کردن خلاصه آنها به سر زبان انگلیسى، فرانسوى و آلمانى  - مشورت با سردبیر براى تعیین نوع اخبارى که باید در مجله به چاپ برسد - مشورت با هیأت تخصصى درباره مطالب درج شده در مجله که هر دو سال یکبار انجام مى‏شود - نمایندگى مجله در هر زمان و مکان لازم - گزارش عملکرد مجله به هیأت اجرایى، که اینکار نیز هر دو سال یکبار انجام مى‏شود. - کنفرانس‏ها و جلسات ایفلا کنفرانس‏هاى سالانه ایفلا از سال 1927 هر سال به استثناى سال‏هاى 1940 تا 1946 - به علت مشکلات ناشى از دوران جنگ جهانى دوم - در یکى از کشورهاى جهان برگزار شده است. این فدراسیون جلسه ‏هاى عمومى آزادى را براى کلیه اعضا و وابستگان و جوامعى که داراى جایگاه مشورتى هستند، ترتیب مى‏دهد، این جلسات به دو قسمت مجزا تقسیم مى‏شوند:

1- جلسه ‏هاى شورا، 2- جلسه ‏هاى تخصصى. که این جلسات حداقل هر دو سال یکبار و ترجیحاً در سال‏هاى فرد در یک زمان و یک مکان برگزار مى‏شوند. قابل ذکر است جلسات شورا به پنج زبان انگلیسى، فرانسوى ، آلمانى، روسى و اسپانیایى، ترجمه همزمان ارائه مى‏دهند. در این جلسات هیچ طرحى تصویب نمى‏شود و هیچ تصمیمى گرفته نمى‏شود مگر اینکه طرح مذکور به تصویب اکثریت دو سوم اعضاى فدراسیون برسد.

فعالیت‏هاى حرفه‏اى ایفلا فعالیت‏هاى حرفه‏اى این فدراسیون به واسطه دو نوع از تشکیلات اجرا و اداره مى‏شود، که این تشکیلات عبارتند از: 1- گروههاى حرفه‏اى با 36 بخش و 10 میزگرد. 2- تشکیلات فعالیت‏هاى اصلى ایفلا که شامل هفت نوع فعالیت اصلى مى‏شود. این هفت فعالیت اصلى عبارتند از: حق مؤلف، دسترسى آزاد به اطلاعات، انتقال جهانى داده ‏ها و ارتباط از راه دور، فناورى‏هاى اطلاعاتى، آموزش، سواد اطلاعاتى، توسعه کتابدارى و اطلاع‏رسانى همچنین هیأت حرفه‏اى ایفلا براى طرح‏ریزى و در راستاى برنامه‏سازى دو نوع فعالیت را انجام مى‏دهد. نوع اول شامل هشت بخش سى و سه قسمتى و برگزار کردن 12 میزگرد است و نوع دوم شامل پنج برنامه اصلى مى‏باشد. هشت بخش مذکور شامل موارد زیر مى‏باشند: پژوهش و تحقیق‏هاى عمومى در کتابخانه ‏ها، کتابخانه ‏هاى تخصصى، خدمات کتابخانه ‏ها در کتابخانه ‏هاى عمومى، کنترل کتابشناختى، مجوعه‏سازى و انواع خدمات، مدیریت و تکنولوژى، آموزش و تعلیم و تحقیق، فعالیت‏هاى منطقه‏اى. پنج برنامه اصلى نیز که از آنها به عنوان برنامه ‏هاى محورى ایفلا یاد مى‏شود عبارتند از: 1- برنامه پیشبرد کتابدارى در جهان سوم (ALP) 2- برنامه نگهدارى و حفاظت از مواد (PAC) 3- برنامه دسترسى جهانى به انتشارات (UAP) 4- برنامه کنترل جهانى کتابشناختى و نظام جهانى مارک (UBCEIM) 5- برنامه جریان جهانى اطلاعات و ارتباط از راه دور (UDI). همچنین ایفلا با هدف گسترش و توسعه کتابدارى در کشورهاى عضو یونسکو و همکارى بین‏المللى در این زمینه، علاقه فراوانى به همکارى نزدیک و صمیمانه با یونسکو دارد. www.ifla.org    

 

جمعه سیزدهم 10 1387
X